pliiiis transleit for me !!!!

Zorz: Oh varda ci cus vecc? mo a t?ei na cira che ti smiat ul diavul ca l?è sott sant?Iori nost.

Carulign: Damoni ti sarei ti e qui lifroch d?la superstrada; tuti i agn um n?incapita una

Zorz: T?it sei torna persa in t?ul svincul

Carulign: Pensc, a seri in machina cum ul mè anvù, a l?era ul prim sem cu la faceva da nocc in augnintin in su da Dom?

Zorz: E alora. A l?è mi gnanca bruta né malconscia: asfalt nof, bela largia?

Carulign: Larc u srò ul bocc ca t?ei al post d?ul scervel, scota pena e sta quett. Serum dre a gni in su e a l?era nocc, sim rivei dont ui val augni fò par rivè a Varsc; gnanca un ciar, nota da nota. A sim necc dricc e a sim rivei a Baracc e indo, gnanca c?ui n?in fis zaa; cier e ciaritt che u smiava i luminari d?Dinal, gnanca chi i essin mia aviù ul temp par meta un quai ciar auscì a Varsc.

Zorz: Mo ti sei po mai contenta: a l?è finia, l?è conscia, a l?è bela?

Carulign: Oh scì: a l?è finia e i agn mess gnanca tant temp, maima dodasc agn, se al temp d?la galeria dul Sempiun i fisin necc a col pass i srouin inco dre iscta; conscia a so po mia, par mi la najeva begn ausci dran, in quant a bela u si ma ti e ul scindic a pensala inscì.

Zorz: Iscta cucu ta facc ul scindic?

Carulgin: Mo ti lenjat i jurnaim o ti sei maima in gir a marinjè e a trriè bicett? I l?an intervistou pa l?inauguraziun. A sentil lui u smiava cu l?es facia da par lui insema a qui margnocc d?la cumuna; e po dimm sa l?è a sei piturè i piloi da marun par fai smiè pusè bei; u sroc parecc si piturasin lui cum ul minio quand u parla par fal smiè meno nuios; nuios a l?è e nuios u armana.

Zorz: Mo quand i an inaugurou la Tor e la ?Via Volante? a l?a bè parlou begn

Carulign: La Tor a l?è l?unic lavor pulit ch?ian facc qui d?la cumuna, ma auscì indo i am bè mess tutt ul yemp c?ui valeva. A l?inauguraziun d?la Via Volante ul scindic a l?à parlou propi begn; u smiava un gugnin d?la scola cu ripett la poesia ch?la impres a forza da sganasoi. A l?è da si stacc su tuta la nocc par imprenda ul discros a memoria, ci sa ci cu i l?ha scricc?

Zorz: MO que chi duvressin fè par cuntentat?

Carulign: I duvressin ganasè meno sui jurnai e fas vegia quand l?è l?ora e mia maima quand ui fa consc: u iera ul centenari d?ul Sempiun. Ti iei augiù qui d?la cumuna? Nota, cume su u iarruardass mia, noi da Varsc a im facc la figura da bruzzoi. P?ai manifestaziun di dujent agn d?la veia napoleonica parecc; u s?è augiù ansciugn, gnanca ch?la pasass mia da Varsc. Varsc a lera cume se u esistess mia; i an inaugurou ul ?caseificio da Trasquera? e auscì indo nota, dul cumun da Varsc u iera ansciugn. E par fè na mostra l?an ciamou i bucc at Trasquera.

Zorz: Ma piantla pena indo da rugnè, ti sei pensc d?una pariola piena da fajoi. Sa fis ul to um a t?impienirou da sganasoi.

Carulign: E mi sa fis la tu femna a srou balabegn sciagrinaa, ti sei cume qui d?la cumuna: l?unica roba ch?la po slungass da ti a l?è la tu canapia, cume Pinocchio, a forza da ciuntè ball.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

subgroups divides introduce prolleniums birds paradox appreciated amsa lula labels azadpur
lolikneri havaqatsu

Charlie68g ha detto...

cavolo anonimo, te si che l'hai capita al volo !!!!

Charlie68g ha detto...

cavolo anonimo, te si che l'hai capita al volo !!!!